Пожароустойчиви врати от Игъл Трейд

Игъл Трейд успешно поднови всички сертификати за пожароустойчиви врати на Locher Srl.

28.01.2019 г.


Подновени сертификати за пожароустойчиви врати на Locher Srl

Освен че становищата са подновени те са и с добавен клас С5 за 200 000 цикъла за самозатваряне. Другата новост в Становището за допустимост е добавеният клас по реакция на дим SA(S₂₀₀). Вратите могат да се предлагат с и без пожароустойчиво остъкление.

Списък на издадените становища за допустимост от ГДПБЗН-МВР:

Uniform EI60-Становище за допустимост с регистрационен номер 1983сд-38/19.12.2018.

Uniform EI120-Становище за допустимост с регистрационен номер 1983сд-26/30.10.2018.

Endoor Quattro EI60-Становище за допустимост с регистрационен номер 1983сд-37/19.12.2018.

Endoor Cinque EI120-Становище за допустимост с регистрационен номер 1983сд-29/05.11.2018.

Сертификатите са с валидност 5 години или до излизане на нова наредба.

Всички врати разполагат с необходимите документи по изисквания за пожаробезопасност за българския пазар.